Diagnostyka USG

Ultrasonografia jest bezpieczną i praktycznie bezbolesną metodą badania i obrazowania tkanek przy pomocy ultradźwięków.

Wykorzystujemy ją najczęściej w celu potwierdzenia lub wykluczenia postawionej wcześniej hipotezy, dotyczącej dolegliwości badanego przez nas zwierzęcia. Dzięki USG możemy ocenić takie narządy, jak nerki, śledziona, żołądek, wątroba czy pęcherz moczowy. USG umożliwia nam też stwierdzenie i regularne monitorowanie przebiegu ciąży. Przed każdym planowanym badaniem zalecamy 8-12h głodówki, ponieważ jelita wypełnione treścią oraz gazem uniemożliwiają dokładne zbadanie jamy brzusznej – zalegające masy mogą przysłonić istotne z diagnostycznego punktu widzenia zmiany.

Aby było możliwe dokładne zdiagnozowanie pęcherza moczowego, pacjent powinien powstrzymywać się od oddawania moczu od ok.3h przed badaniem. Do prawidłowego przeprowadzenie badania USG niezbędne jest też usunięcie sierści z badanej okolicy, przy pomocy maszynki elektrycznej, gdyż włosy i sierść stanowią barierę dla ultradźwięków.